Bản quyền © 2012 thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 71 Lý Tự Trọng – Quận Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (84-0292) 3831027 – Fax: (84-0292) 3830710