STT Xem Số ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1   01/2016/TT-BYT 05/01/2016 Quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
2   01/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ
3   02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC 19/01/2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
4   02/2015/QĐ-UBND 09/01/2015 Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
5   02/2017/TT-BYT 15/03/2017 Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp
6   03/2015/TT-BYT 16/03/2015 Quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS
7   04/2014/TT-BLĐTBXH 12/02/2014 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
8   04/2015/TT-BLĐTBXH 02/02/2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
9   05/2013/TTLT-BYT-BCT 08/02/2013 Hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá
10   06/2014/NQ-HĐND 11/07/2014 Quy định mức hỗ trợ đối với Cộng tác viên phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; Dân số – kế hoạch hóa gia đình và Bảo vệ, chăm sóc trẻ em